Prijava sažetaka

Prijava sažetaka je zatvorena.

Za sva dodatna pitanja i informacije, kontaktirajte znanstvenu komisiju na sljedeći Email: ivona.belamaric@spektar-holidays.hr

VAŽNO Molimo koristite latinična slova. Ukoliko niste, upute za prijavu sažetaka pogledajte ovdje: upute za slanje sažetaka. Sažeci zaprimljeni izvan navedenih uputa neće se smatrati valjanim.

U slučaju bilo kakvih poteškoća i nemogućnosti online prijave sažetaka, kontaktirajte nas na Email: ivona.belamaric@spektar-holidays.hr

-

VRSTA PREZENTACIJE

TEMA PREZENTACIJE

KONTAKT AUTOR

Upišite autora za kontakt i korespondenciju. Imajte na umu da treba biti dodan na listu autora sažetaka u nastavku prijave.

Ako vidite ovo polje, ostavite ga praznim

LISTA INSTITUCIJA

Upišite institucije autora prema sljedećem primjeru: Naziv institucije, Adresa, Poštanski broj Grad, Država (npr. KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska)

AUTORI SAŽETAKA

U slučaju više od 20 autora...

Upišite autore po redoslijedu važnosti kojim će biti prikazani. Odaberite i pridodjelite svakom autoru ranije upisanu instituciju. Ne zaboravite odabrati autora izlagača.

AUTOR 1

Odabrane institucije:

 

AUTOR 2

Odabrane institucije:

 

AUTOR 3

Odabrane institucije:

 

AUTOR 4

Odabrane institucije:

 

AUTOR 5

Odabrane institucije:

 

AUTOR 6

Odabrane institucije:

 

AUTOR 7

Odabrane institucije:

 

AUTOR 8

Odabrane institucije:

 

AUTOR 9

Odabrane institucije:

 

AUTOR 10

Odabrane institucije:

 

AUTOR 11

Odabrane institucije:

 

AUTOR 12

Odabrane institucije:

 

AUTOR 13

Odabrane institucije:

 

AUTOR 14

Odabrane institucije:

 

AUTOR 15

Odabrane institucije:

 

AUTOR 16

Odabrane institucije:

 

AUTOR 17

Odabrane institucije:

 

AUTOR 18

Odabrane institucije:

 

AUTOR 19

Odabrane institucije:

 

AUTOR 20

Odabrane institucije:

 

SAŽETAK

Ukoliko sažetak sadrži neke specijalne znakove, oni možda neće biti prikazani pravilno. Molimo Vas, pregledajte sažetak u obliku koji se zaprima (Word dokument) te ako je potrebno zamijenite krivo prikazane znakove drugim, istoznačnim. Ako se greška nastavlja, kontaktirajte nas na sljedeću email adresu: ivona.belamaric@spektar-holidays.hr


(Napomena: u nekim preglednicima npr. Chrome možda ćete morati dozvoliti otvaranje skočnog prozora)