Program kongresa (HDNDT)

Program

Veličina programa: 8.17 MB. Posljednji put je ažuriran: 08.10.2023., u 20:41 sati.

PROGRAM (HDNDT) | PREUZIMANJE (PDF)

Program će biti postavljen uskoro.

 

Teme kongresa:

1 Bazična nefrologija
2. Klinička nefrologija i glomerularne bolesti
3. Kronična bubrežna bolest - prevencija i liječenje
4. Dijabetes, hipertenzija i kardiovaskularni rizik u KBB
5. Akutna bubrežna ozljeda i intervencijska nefrologija
6. Kućne metode nadomještanja bubrežne funkcije
7. Transplantacija bubrega - imunologija i klinika
8. Umjetna inteligencija i E-nefrologija

 
Teme sestrinskog simpozija:
1. Organizacija sestrinske skrbi u pružanju zdravstvene njege nefrološkom bolesniku
2. Ishodi zdrastvene njege nefrološkog bolesnika
3. Multidisciplinarni pristup u skrbi za dijaliznog bolesnika
4. Informatizacija na odjelima hemodijalize
5. Uloga medicinske sestre/tehničara u primjeni parenteralne i enteralne prehrane bolesnika na hemodijalizi
6. Uloga medicinske sestre/tehničara u skrbi za bolesnika s akutnom bubrežnom ozljedom
7. Skrb za bolesnika na peritonejskoj dijalizi
8. Izazovi u pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega
9. Sestrinska istraživanja iz područja nefrološke djelatnosti
10. Tema okruglog stola: Krvožilni pristup - koji su izazovi u skrbi za krvožilni pristup danas - nove mogućnosti krvožilnog pristupa za hemodijalizu