Opće informacije

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
Hotel International, Miramarska 24, Zagreb, Croatia
12.-15.10.2023.

TEHNIČKI ORGANIZATOR
SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.
Andrije Hebranga 34, Zagreb, Croatia
Tel: 00 385 1 4862 608
Fax: +385 1 4862 622
Email: ivona.belamaric@spektar-holidays.hr

POZIVNO PISMO
Pismeni zahtjev molimo uputite tehničkom organizatoru na adresu:  ivona.belamaric@spektar-holidays.hr
Poziv ne obvezuje Organizatore na financijsku potporu.

IZLOŽBA
Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo kontaktirati tehničkog organizatora Kongresa.

POSTERI
Poster prezentacije će se održati prezentacijom postera u e-obliku (e-poster).

Upute za pripremu E-postera

  • svaki e-poster mora biti predan online, tj. poslan na mail adresu: ivona.belamaric@spektar-holidays.hr najkasnije do ponedjeljka, 2.10.2023.
  • e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u Knjizi sažetaka
  • svaki e-poster mora biti predan od iste osobe koja je i prijavila sažetak
  • e-postere molimo izraditi na hrvatskom ili engleskom jeziku

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu

  • dimenzije e-postera moraju biti 1080x1920 piksela (portrait format)
  • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt
  • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
  • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike
  • datoteku obavezno pohraniti pod prezimenom glavnog autora

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Sudjelovanje će se bodovati sukladno Pravilnicima strukovnih komora.

HLK dodjeljuje:
AKTIVNIM SUDIONICIMA: 16 bodova
PASIVNIM SUDIONICIMA: 11 bodova

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski. Simultanog prevođenja neće biti.